SURASTAS TIKSLAS

                       
Tiek daug svajonių - į saują nesutilpo!
 Skaudu - netyčia išbarsčiau.
Surink norėjau, ryžto tam pritrūko,
Todėl - prašyt kitų bandžiau.

Kai saulės maldavau - nusišypsojo!
Dangus supyko - uždarė langus aklinai,
Bet saulė pavymui surik suspėjo: 
- Savas svajas pati surinkti privalai!


Mėnulio klausiau, tuomet į naktį ėjo
- Gali padėti, man per sunku vienai?
Pažvelgęs rūsčiai, užriaumojo
- Negalim laimę gauti taip lengvai!

Kai vėjo paprašiau - tasai nusikvatojęs,
Ištaršė mano plaukus kuo stipriau
Ir atsisveikino, ranka pamojęs
Svajas išbarstė, kuo toliau.

Nesupykau - bet pagalvojau
„Netilpo saujoj - pati jas praradau.
Kodėl  prašau - visų surinkti?
Kodėl pati - to nedarau?“

Dabar dėlioju - svajų mozaiką,
Po dalelytę surinkau.
Regiu - jau didelį paveikslą!
Sau šypteliu
„Na, pagaliau, save radau!“

Deivina Orchidė

Komentarai

Populiariausi įrašai

FANTASTIKA MANYJE